Andrei Gamarț | Tot ce ai văzut se va împlini

Perioada

3 noiembrie - 3 decembrie 2023

Muzeul de Artă din Brașov, Mobius Gallery și Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov au plăcerea de a anunța deschiderea în data de 3 noiembrie a expoziției artistului basarabean Andrei Gamarț, intitulată TOT CE AI VĂZUT SE VA ÎMPLINI.

Fin observator al fenomenelor și realităților formulate la limita perceptibilului, Gamarț explorează teme precum timpul, memoria, spațiul și, în special, lumina, ca materie primordială. În centrul preocupărilor sale artistice, se află relațiile care se formulează între aceste elemente și felul în care ele sunt sesizate sau, dimpotrivă, omise de către receptorul conștient.

Expoziția cuprinde lucrări din diferite perioade de creație, mare parte dintre ele realizate între 2013 și 2023, stabilind astfel premisele unei concluzii cu privire la interogările artistului, exprimate în cele mai recente serii. Astfel, privitorul poate parcurge cronologic itinerariul procesului de creație și a indexului tematic formulat de preocupările artistului din ultimii ani. 

Deși menită să aducă sens și claritate, imaginea capătă alte valențe în accepțiunea lui Andrei Gamarț, devenind mai degrabă un teritoriu al realităților posibile, al sensurilor posibile peste care însă se așterne constant vălul incertitudinii. Deși mereu aflat în fața noastră și concomitent în noi, adevărul, prin natura sa, ne este etern inaccesibil. Tot ce ne rămâne este senzația de curgere, de transformare, de la o etapă la alta a vârstelor înțelegerii, o transformare care ține de capacitatea noastră de a sonda înțelesurile realității pe care o țesem în jurul nostru.     

Imaginea este o ceață din care răzbat ecouri și umbre, e o metamorfoză ce cuprinde în sine toate stadiile schimbării, este curgere și împlinire reînnoită, unde vizibilul și invizibilul se succed într-o perpetuă interogare asupra obiectului.

Imaginea unui lucru este o neîntreruptă pâlpâire de înfățișări și reflexii, umbre ale gândului ce iau în stăpânire primul obstacol ce le iese în cale, un câmp material al însușirilor disputat între vedere și viziune. 

Fața ei luminoasă și familiară își are originea într-o lume a umbrelor și a oglinzilor, a planurilor ascunse vederii. Chiar și în lipsa obiectului, imaginea lui ni se arată la fel de vie, căci vederea nu e despre lucruri, e despre felul în care ele trec sau rezistă. 

Motivul oglinzii, element nou în vocabularul vizual al lui Gamarț, dar a cărui apariție este ca o continuare firească a motivelor explorate în trecut – respectiv, motivul reflexiei și cel al luminii. Sunt toate motive care aduc în discuție experiența privirii și a modului în care vederea activă, imediată, ne situează în lume.

from to
Scheduled Expoziții