Bitter Things | Lucruri care dor. Narratives and Memories of Transnational Families | Povești și amintiri ale unor familii transnaționale

Perioada

7 iulie – 20 august 2021

BITTER THINGS | LUCRURI CARE DOR
Povești și amintiri ale unor familii transnaționale
Bitter Things | Lucruri care dor este un proiect expozițional realizat de platforma de creație din Berlin bi’bak. Bazată pe documentare, expoziția urmărește impactul migrației forței de muncă asupra noțiunilor de maternitate și familie, din perspectiva unor lucrătoare migrante și a copiilor lăsați în urmă. Pornind de la experiențele unor familii transnaționale din prezent și din trecut, instalația aduce împreună povești și obiecte marcante pentru viețile acestora.
La nivel global, migrația forței de muncă creează noi modele ale familiei transnaționale, în cadrul cărora membrii încearcă să mențină contactul în ciuda distanțelor geografice. În perioada acordurilor de angajare din anii '60, mulți părinți au fost nevoiți să-și lase copiii în urmă, deoarece orele de muncă făceau imposibilă îngrijirea lor. În zilele noastre, lucrătorii migranți din Europa de Est sunt cei care, în marea lor majoritate, au fost în situația de a-și părăsi familiile pentru șansa de a-și câștiga existența în țări mai dezvoltate. Turcia, ca fostă țară puternic afectată de emigrare, a devenit acum la rândul său o destinație pentru mulți lucrători din Europa de Est, Caucaz sau regiunea Asiei Centrale, mai ales în sectorul de îngrijire și infirmerie.
Cum se redefinește relația dintre părinți și copii acum, când cadourile sau sprijinul financiar iau locul interacțiunii nemediate, când apropierea fizică este înlocuită de aplicații precum Skype sau WhatsApp? Ce impact au toate acestea asupra copiilor și părinților? Bitter Things | Lucruri care dor surprinde experiențe ilustrative pentru aceste teme, începând cu anii '60 și până în prezent.
bi’bak (în limba turcă: aruncă o privire) este o organizație non-profit și un spațiu independent de artă contemporană cu sediul în Berlin, a cărei activitate se concentrează asupra narațiunilor transnaționale, migrației, mobilității globale și dimensiunilor estetice ale acestora. Programul bi’bak vizează direcții precum arta, domeniul academic și dezvoltarea comunitară, cuprinzând proiecții de filme, expoziții, ateliere, precum și evenimente muzicale și experiențe culinare.
_Concept şi regie artistică: Malve Lippmann, Can Sungu
_Coordonator de proiect: Anna Krauss
BITTER THINGS
Narratives and Memories of Transnational Families
BITTER THINGS is a research-based exhibition project by BI’BAK that explores the impact of labor migration on the notion of motherhood and family from the perspectives of women migrant workers and children left behind. The installation takes experiences of transnational families from both past and present as a point of departure and brings narratives together with objects which play a central role within the families.
Labor migration is worldwide creating new models of the transnational family, which despite geographical distances strives to maintain contact between the separated family members. In the time of the recruitment agreements in the 1960s, many parents were forced to leave their children behind since working hours were too demanding to make childcare on the side possible. Today it is predominantly migrant workers from Eastern Europe, who have to leave their families to earn a living in wealthier countries. Turkey, as a former country of emigration, has in turn become a destination for many workers, especially in the care sector, from Eastern Europe, the Caucasus or the Central Asian region.
But, how is the relationship between parents and children to be redefined whenever gifts and material support take the place of shared experience? When physical closeness has to take second place to communication programs like Skype and WhatsApp? How does this changing family landscape impact children and their parents? BITTER THINGS retraces positions on this topic from the 1960s right up to present day perspectives.
bi’bak (Turkish: have a look) is a project space based in Berlin, with a focus on transnational narratives, migration, global mobility and their aesthetic dimensions. bi’bak’s programme examines diverse disciplines in art, academics, and community development, including film screenings, exhibitions, workshops as well as music events and culinary excursions.
_Concept and Artistic Direction: Malve Lippmann, Can Sungu
_Project Coordinator: Anna Krauss

See Less
from to
Scheduled Expoziții