Dialog cultural româno-lusitan

Vineri, 7 februarie 2014, ora 17:00

Centrul Multicultural al Universității „Transilvania”

Un dialog despre literatură, istorie şi muzică între Virgil Mihaiu, ex-director al Institutului Cultural Român din Lisabona, şi Daniel Perdigão, reprezentant al Institutului Portughez Camões în România, şi moderat de Andrei Bodiu.

Scheduled Conferințe
Map